สปอร์ต 20-28 มกราคม 65 สินค้ากระตุ้นเศรษกิจ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรับอัดสปอร์ตโฆษณาทุกชนิด งานรีวิวสินค้า โปรโมทห้างร้าน โทร.089-6469424,080-0381672(อ้อย หน้าควน)#สปอร์ตโฆษณา#
เพลงในวิดีโอนี้