ไม่มีบัตรก็มาผ่อนนะคะ ที่ Jaymart ได้ทุกที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ