ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 16 ธ.ค. 631. เข้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
กด ลงทะเบียนรับสิทธิ์ สำหรับประชาชน
2. กดยอมรับข้อตกลง และ ยืนยัน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตนละครึ่ง
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
5. รอรับรหัส OTP / กรอกรหัส
6. ลงทะเบียนเรียบร้อย
7. ติดตั้ง app เป๋าตัง