ครม.อนุมัติแล้ว เงินเยียวยาเพิ่มเติม เราชนะ ม.33 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง รอรับเงินได้เลยเฮถ้วนหน้า! รับเงินเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เราชนะ บัตรคนจน ประกันสังคม รับ 2000 เร็วขึ้นอีกอนุวัติแจ้งข่าวโอนเงินด่วน เปลี่ยนแปลงวันโอนเงิน 2000 ใหม่หมด บางกลุ่มได้เร็วขึ้น บางกลุ่มช้า …